About

Publisher: Pertubuhan Tarekat Muktabar Malaysia (PERTAMA)

(EISSN : 2590 – 3780) Qalbu adalah jurnal antarabangsa yang dinilai dan diterbitkan tiga kali setahun oleh Pertubuhan Tarekat Muktabar Malaysia no. 33 & 35, Tingkat 4, Jalan Medan Tuanku, 50300, Kuala Lumpur, Malaysia. Ia menerbitkan makalah dan kajian ilmiah berkaitan Tasawuf merangkumi isu-isu seperti tasawuf dan hubungan dengan masyarakat, Tasawuf dan masalah mental, zikir dan kecerdasan, budaya Tasawuf dan masalah sosial, Tasawuf dan keganasan, Tasawuf dan pengurusan koperat serta lain-lain lagi dalam Bahasa Melayu, Inggeris dan Arab.

(EISSN : 2590 – 3780) Qalbu is an international peer reviewed journal published third a year by Pertubuhan Tarekat Muktabar Malaysia no. 33 & 35, Tingkat 4, Jalan Medan Tuanku, 50300, Kuala Lumpur, Malaysia. It publishes articles and research papers concerning `aqidah and Islamic thought, particularly Kalam, philosophy, Tasawwuf, comparative religions, logic and Islamic thought in the Malay World in Malay, English and Arabic.